הודעה בדבר הארכת תוקף כרטיסי מתנה

תוקף כרטיסי המתנה שבידי הצרכנים, אשר הונפקו החל מיום 1.5.12 ועד 2.10.14,  הינו לארבע שנים. תוקף כרטיסי המתנה החדשים שיימסרו ללקוחות במועדים 10.9.15 - 9.9.16 יהיה אף הוא לארבע שנים. כל הכרטיסים ניתנים למימוש ללא תנאים מגבילים. תוקף כרטיסים שלא כלולים במועדים האמורים יהיה על פי דין.

2012 © כל הזכויות שמורות לקבוצת סקאל